Jak zostać ratownikiem medycznym

Osoba, która chce zostać ratownikiem medycznym ma obowiązek ukończenia studiów licencjackich na uczelni medycznej. Od 2013 roku nie ma już możliwości zdobycia uprawnień w 2-letniej szkole policealnej. Dodatkowo, kandydat na ratownika medycznego powinien być zdrowy, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym wykonywanie zawodu. Nie należy zapominać o naturalnych predyspozycjach, takich opanowanie i odporność na stres.

Jak zostać ratownikiem medycznym

Kto może zostać ratownikiem medycznym: podstawy prawne

Ratownictwo medyczne w Polsce, w tym zawód ratownika medycznego jest regulowany Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku. Według zapisów ustawy ratownikiem medycznym może zostać osoba, która:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie tego zawodu,
  • zna język polski na poziomie wystarczającym do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
  • ukończyła studia na kierunku ratownictwo medyczne lub szkołę policealną, gdzie uzyskała tytuł zawodowy ratownika medycznego,
  • posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w innym kraju, a uznawane przez Państwo Polskie.

Ratownik medyczny tylko po studiach: szkoły policealne nie mogą już kształcić ratowników

Do roku 2013 uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego można było uzyskać na dwa sposoby: kończąc studia wyższe lub 2-letnią szkołę policealną. Od tego czasu szkoły policealne nie mają już uprawnień do nadawania dyplomów i tytułów zawodowych ratownika medycznego. Zawód mogą jednak wykonywać osoby, które naukę w szkole policealnej rozpoczęły przed 1 marca 2013 roku. Pozostali mają obowiązek ukończenia minimum 3-letnich studiów licencjackich na uczelni medycznej. Studia obejmują nie tylko przygotowanie do przeprowadzenia akcji ratunkowej i udzielenia pierwszej pomocy, ale też zajęcia z psychologii, socjologii i etyki.

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Ratownik medyczny po ukończonych studiach ma obowiązek dalszego doskonalenia zawodowego. Może brać udział w specjalnych kursach doszkalających i seminariach. Uznawane są także formy samokształcenia, takie jak przygotowywanie referatów na konferencje, sympozja naukowe i posiedzenia towarzystwa naukowego, udział w szkoleniach i internetowych programach edukacyjnych, publikowanie artykułów i książek z zakresu ratownictwa medycznego. Każda tego typu działalność jest punktowana. Ratownik medyczny ma obowiązek zdobycia co najmniej 200 punktów w każdym okresie edukacyjnym, czyli w ciągu 5 lat.

Dobry ratownik medyczny – predyspozycje i umiejętności

Zawód ratownika medycznego wymaga nie tylko szerokiej wiedzy teoretycznej, sprawności fizycznej, ale także naturalnych predyspozycji i cech charakteru odpowiednich dla tej profesji. Należy pamiętać, że ratownik medyczny ma styczność z sytuacjami bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – musi działać w sposób szybki i zdecydowany. Dobry ratownik medyczny powinien być więc odporny psychicznie, posiadać umiejętność szybkiej oceny sytuacji i zachowania trzeźwości myślenia w każdych warunkach. Zawód wiąże się z dużą odpowiedzialnością i stresem, dlatego mogą go wykonywać wyłącznie osoby silne mentalnie.

Link do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911410

Oceń ten artykuł:

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (185 głosów, średnia: 4,80 z 5)
zapisuję głos...