Reklama

KobietaMag.pl (zał. 2009) to niezależny, unikatowy w swojej koncepcji lifestylowy portal i platforma społecznościowa dla kobiet. Charakteryzuje go nowoczesny design i usability oraz unikatowe w przypadku kontentowych portali kobiecych elementy grywalizacji.

Celem portalu jest codzienna prezentacja nowych i ciekawych dla czytelników treści oraz dostarczanie odbiorcom dodatkowej rozrywki poprzez stymulację do różnorodnych działań na portalu i nagradzanie wiernych i aktywnych czytelników nagrodami w systemie programu lojalnościowego.

Naszym klientom proponujemy różnorodne, indywidualnie dopasowane do potrzeb formy promocji. Jesteśmy nie tylko kreatywni, ale także elastyczni cenowo. Zaufało nam wielu klientów – szczególnie z branży kosmetycznej i odzieżowej.

Zapraszamy do kontaktu: reklama@kobietamag.pl  Oddzwonimy, by przygotować dedykowaną ofertę.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy administratorem danych osobowych jest V4S Spółka z o.o. ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin. Dane kontaktowe: V4S Spółka z o.o. ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin, email: info@v4s.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja). Każdemu przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. W ramach prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.