Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. DEFINICJE
1. Portal- zbiór stron i podstron internetowych dostępnych w domenie KobietaMag.pl, będący platformą internetową, umożliwiającą Użytkownikom uzyskanie informacji o modzie, urodzie, zdrowiu i innych aspektach stylu życia, nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji oraz świadczenie innych usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników
2. Użytkownik – każda osoba nie wymagająca logowania lub wymagająca zalogowana na Portalu, która poprzez akceptację Regulaminu oraz dodatkowo rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być Osoba prywatna (osoba fizyczna nieposiadająca osobowości prawnej) lub Firma (osoba prawna). Użytkownicy akceptują regulamin poprzez korzystanie z serwisu, czyli korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
3. Treść – wszystkie materiały i wszystkie pliki niezależnie od formatu które Użytkownik przekazał do Portalu oraz materiały zamieszczone przez Właściciela i Administratora portalu.
4. Administrator – właściciel i podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu. Administratorem portalu jest firma V4S Sp. z o.o..
5. Informacja o Produkcie lub Informacja o Firmie – strona w formie artykułu, stworzona przez Użytkownika lub Administratora zawierająca dane oraz teksty, pliki, obrazy, zdjęcia, filmy i inne materiały udostępnione przez niego dobrowolnie lub za opłatą w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności
6. Regulamin – dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
7. Usługi podlinkowane – usługi wykonywane pod adresami internetowymi nie związanymi z Portalem
8. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu – informacji rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników Portalu, którzy dokonali subskrypcji – wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania.
9. Wiadomości – elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Portalu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właściciel portalu KobietaMag.pl dba o ochronę prywatności. W niniejszym dokumencie Polityka prywatności opisano działania, jakie są podejmowane, aby chronić dane osobowe Użytkownika odwiedzającego Portal. Opisano tu dane osobowe, które są gromadzone i cele, do których są używane. Opisany został także sposób, w jaki Administrator może przeglądać i korygować dane osobowe. Użytkownik odwiedzając Portal wyraża tym samym zgodę na gromadzenie tych danych i stosowanie praktyk opisanych w niniejszej -Polityce prywatności-.
3. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA
1. Portal KobietaMag.pl może być odwiedzany przez Użytkownika bez wprowadzania danych osobowych.
2. W celu uzyskania szczegółowych danych związanych z ofertą Dostawcy (wysłanie zapytania), zamieszenia komentarzy lub otrzymywania Newslettera, wymagane jest wprowadzenie danych osobowych.
3. Dane gromadzone przez Portal mogą obejmować:
a) imię, nazwisko, stanowisko w firmie, nazwa firmy, numer telefonu i faksu, adres pocztowy, kraj, adres e-mail,
b) informacje o firmie;
c) dane związane z dostosowaniem Portalu w celu ułatwienia korzystania
d) dane pomagające zidentyfikować Administratorowi sposób prowadzenia portalu, który najlepiej odpowiada wymaganiom użytkownika;
e) informacje dotyczące rejestracji zdarzenia: np. przeglądane strony i materiały, ilość przesłanych informacji, klikanie przez łącza i inne czynności podejmowane na Portalu KobietaMag.pl
f) informacje zwrotne na temat Portalu i oraz związanych z usługami świadczonymi przez Portal g) standardowe informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, takie jak adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, język, system operacyjny komputera, data i godzina wizyty na stronie portalu oraz strona, z której uzyskano połączenie do Portalu. Informacje te nie są łączone z tożsamością Użytkownika.
4. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Portalu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Administratora
5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, publikacji w środkach masowego przekazu zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). Gromadzone dane Administrator może wykorzystać także do ułatwienia korzystania ze stron Portalu przez eliminację potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych danych lub przez dostosowanie Portalu do konkretnych preferencji Użytkownika.
6. Użytkownik może zawsze zażądać udostępnienia swoich danych lub danych firmy zgromadzonych za pośrednictwem Portalu do przeglądu i skorygowania. Użytkownik może zawsze zażądać zaprzestania użytkowania swoich danych lub danych firmy. Czynności te można wykonać wypełniając formularz Kontakt. Przed umożliwieniem dostępu do danych osobowych Użytkownika, Administrator zweryfikuje jego tożsamość.
7. Administrator ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia baz danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji, opisujących aktywność zbiorową Użytkowników przez Portal i usług realizowanych na stronach Portalu. Dane te będą podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo, gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych Użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
10. Jeżeli Administrator otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
11. Jeżeli Administrator uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
12. Administrator udziela informacji o danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
13. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać tylko te spośród danych, które są:
a) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, za zgodą Użytkownika,
b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w pkt 14 poniżej,
c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
14. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
15. Portal KobietaMag.pl dokłada wszelkiej staranności aby zadbać o bezpieczeństwo przechowywanych danych. Używane są różne technologie i zabezpieczeń i procedury, aby chronić dane przed nieuprawnionym do nich dostępem, ich użyciem lub ujawnieniem.
16.  Portal KobietaMag.pl  nigdy, pod żadnym pozorem nie udostępnia danych kontaktowych swoich użytkowników osobom/firmom trzecim.

4. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Administrator w ramach świadczenia poszczególnych usług zbiera oraz przetwarza dane (niebędące danymi osobowymi) niezbędne dla wykonania danych usług.

2. Ciasteczka (cookies)

Niektóre obszary portalu KobietaMag.pl mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

3. Google Analytics

Portal KobietaMag.pl  korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

4.  Facebook

Na stronach portalu KobietaMag.pl znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Plugin Facebooka znajduje się pod przyciskiem „Lubię to“ na naszej stronie oraz w wysuwanym panelu po stronie lewej. Listę pluginów na Facebooku znajdziesz tutaj.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, a Twoją przeglądarką internetową. Facebook otrzyma wtedy informację, że Ty pod swoim adresem IP odwiedziłeś naszą stronę. Jeśli klikniesz na przycisk „Lubię to“ w czasie kiedy jesteś zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach witryny Facebooka.

Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, prosimy wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

5. Jeśli Użytkownik ma pytania dotyczące prowadzenia Polityki Prywatności, może je zadać poprzez wypełnienie formularza Kontakt. Pytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone. UWAGA! proszę podać w formularzu swój adres e-mail

6. Administrator może od aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. W takim wypadku zmieniana jest data „ostatnio aktualizowane” na końcu dokumentu Polityka Prywatności.

7. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.

8. Wyłączenie odpowiedzialności: Portal KobietaMag.pl nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm udzielanych na naszych stronach.

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013