Ogłaszamy konkurs: Mały świat wielkich przygód laleczek Polly Pocket!

Poznaliście już Polly Pocket? Ta mała laleczka – kieszonkowa przyjaciółka wielu dziewczynek, to także przebojowa bohaterka animowanego serialu o takim samym tytule. Polly jest ciekawa świata, odważna i pełna energii. Lubi działać i ma mnóstwo wyjątkowych pomysłów. Pewnego dnia dostała od swojej babci wspaniały prezent – magiczny medalion – dzięki któremu zmniejsza się do kieszonkowych rozmiarów, ale jej świat i przygody stają się większe niż kiedykolwiek!

Oto świat niezwykłych przygód Polly Pocket zamknięty w kolorowych pudełeczkach, które kryją w sobie różne tematy zabaw. Poznajcie je wszystkie! Mamy dla Was konkurs!

Zadanie konkursowe:

 • Napiszcie w trzech zdaniach, jak wykorzystalibyście MINIMOC Polly Pocket.
 • Odpowiedź wyślijcie na adres: redakcja@kobietamag.pl. W tytule wiadomości wpiszcie: MINIMOC Polly Pocket. Na odpowiedzi czekamy do 30 maja 2019 r.
 • Pamiętajcie, aby do treści maila dołączyć swoje dane teleadresowe! Bez tych informacji nie będziemy mogli dostarczyć Wam nagrody.

 

Do wygrania :

 • Dwa zestawy Polly Pocket™ – Taneczna impreza, z dyskotekowymi akcesoriami, laleczkami oraz mikrolimuzyną
 • Dwa zestawy Polly Pocket™ – Zabawa na plaży, z mikromotorówką, laleczkami oraz akcesoriami plażowymi i piknikowymi dla lalek

 

Zestaw „Taneczna impreza”

 

 

 

 

 

Zestaw „Zabawa na plaży”

 

 

 

Regulamin konkursu „Mały świat wielkich przygód laleczek Polly Pocket™”

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Mały świat wielkich przygód laleczek Polly Pocket™” (zwany dalej Konkursem).
2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
3. Organizatorem Konkursu jest portal Kobietamag.pl
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21.05.2019 roku do 30.05.2019 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie odpowiedzi na pytanie: „Jak w rzeczywistości wykorzystalibyście MINIMOC Polly Pocket?” o maksymalnej długości 3 zdań.  Każdy uczestnik może wysłać tylko 1 odpowiedź.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z Regulaminem portalu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
§ 3 Przebieg Konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

1.a Uczestnicy przystępując do Konkursu na portalu internetowym www.kobietamag.pl, przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe z dopiskiem „MINIMOC Polly Pocket”.

1.b  Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły one na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Prace, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
1. Zwycięzcami Konkursu na portalu www.kobietamag.pl zostaną osoby, które przesłały najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe. Wyboru dokona redakcja portalu wraz z organizatorem, wskazując 4 zwycięskie odpowiedzi.
Każdy laureat konkursu (4 osoby) otrzyma 1 zestaw zabawek Polly Pocket™ z serii „Ukryte miejsca”.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.
3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
4. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
5. Lista zwycięzców Konkursu (imię oraz miejscowość) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie http://www.kobietamag.pl oraz na profilu portalu na Facebooku.
6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
7. W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§ 6 Postanowienia Szczególne
1. W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
– posiadają pełne prawa autorskie do treści nadesłanej odpowiedzi i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich; Zgłoszenia muszą być unikalnymi odpowiedziami, sformułowanymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Treści, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach bądź w publikacjach papierowych będą dyskwalifikowane.
– zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;
– poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronie serwisu http://www.kobietamag.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
§ 7 Postanowienia Końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21.05.2019r.

Oceń ten artykuł:

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (69 głosów, średnia: 4,62 z 5)
zapisuję głos...
Komentarze
 1. marta_12  22 maja 2019 10:25

  Powodzenia 🙂

  Odpowiedz
 2. malinowaja  23 maja 2019 15:06

  Powodzenia 😀

  Odpowiedz
 3. cimelek  29 maja 2019 09:17

  Powodzenia

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany