Masz problemy z dzieckiem, nastolatkiem? Pomyśl o socjoterapii

Współcześnie dzieci borykają się z wieloma problemami. Często nie wytrzymują presji szkoły, trudności w grupie rówieśników, skomplikowanych relacji z rodzicami. Dlatego w szybkim tempie wzrasta odsetek młodzieży przejawiającej zachowania aspołeczne, używającej alkoholu i narkotyków, uwikłanej w różnego rodzaju kradzieże, akty agresji i przemocy. Tego rodzaju zachowania są wołaniem o pomoc i reakcję dorosłych. Rozwiązaniem może okazać się tu socjoterapia – dziedzina, która wzbudza coraz większe zainteresowanie pedagogów i studentów resocjalizacji.

Socjoterapia to praca grupowa, polegająca głównie na stwarzaniu dzieciom i młodzieży takich doświadczeń społecznych, które doprowadzą do zmiany poglądów na temat otaczającej ich rzeczywistości oraz zmiany negatywnych wzorów zachowań. Spotkania socjoterapeutyczne służą korygowaniu negatywnych doświadczeń, sprzyjają budowaniu własnego „ja” oraz rozwojowi społecznemu i osobistemu młodych ludzi. Dlatego coraz więcej szkół i pedagogów dostrzega dziś potrzebę pomocy młodzieży i organizuje dla niej specjalne zajęcia i spotkania.

Szkolna terapia

Do najczęściej występujących problemów, z którymi borykają się młodzi ludzie, i z jakimi trafiają na zajęcia socjoterapeutyczne, należą trudności w nauce, niestałość emocjonalna oraz coraz częściej spotykane zachowania agresywne i zaburzenia koncentracji uwagi. Zapotrzebowanie na takie zajęcia istnieje w każdej szkole podstawowej, gimnazjum czy szkole ponadgimnazjalnej – mówi Joanna Cichla, pedagog, socjoterapeuta z Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. – Osobowość młodego człowieka kształtuje się w sposób skomplikowany. Zależy od środowisk, w jakich dorasta, rodziny, grupy przyjaciół, relacji między nimi. Również od tego, czy otacza się go opieką czy też jest on pozbawiony kontroli, funkcjonuje samoistnie i spontanicznie. Należy pamiętać, że szkoła w dużej mierze – poza nauką – odpowiedzialna jest również za wychowanie dziecka. W wielu wypadkach interwencja socjoterapeuty jest konieczna i szkoła powinna ją zapewnić – dodaje.

Jedną z form pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami jest udział w grupowych zajęciach terapeutycznych. Początkowo ta forma pomocy była stosowana w przypadku dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Jednak z biegiem czasu upowszechniła się także w pracy z dziećmi zaniedbanymi wychowawczo, stwarzającymi problemy. Głównym celem działalności socjoterapeutów jest objęcie specjalistyczną pomocą nieletnich z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami emocjonalnymi. – Aby zapewnić dzieciom oraz młodym ludziom lepsze efekty terapeutyczne konieczna jest także współpraca terapeutów z rodzicami oraz opiekunami i wychowawcami uczestników zajęć socjoterapeutycznych – mówi Joanna Cichla, pedagog, socjoterapeuta z Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. – Dzięki systematycznym spotkaniom oraz wspólnym działaniom terapeuta jest w stanie uzyskać pełen obraz sytuacji dziecka, co zdecydowanie ułatwi mu postawienie trafnej diagnozy, a co się z tym wiąże – ustalenie i dostosowanie do dziecka indywidualnego programu terapeutycznego – wyjaśnia.

 

Zostań socjoterapeutą

Zapotrzebowanie na socjoterapeutów jest coraz większe, dlatego też wrasta zainteresowanie studentów tym kierunkiem studiów. Socjoterapia to jedna ze specjalizacji resocjalizacji. Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną, m.in. z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania. Absolwenci tego kierunku będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą potrzebującą wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych. Zdobyte w toku studiów umiejętności będą wykorzystywać w pracy z osobami przejawiającymi cechy niedostosowania społecznego w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz świetlicach socjoterapeutycznych. – Nasza uczelnia odpowiada także na zapotrzebowanie nie tylko maturzystów, ale również czynnych nauczycieli i wychowawców. Organizuje konferencje i sesje warsztatowe przygotowujące pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą, która wymaga szczególnego wsparcia wychowawczego. Najbliższe tego rodzaju wydarzenie będzie miało miejsce 29 października. Konferencja dotycząca resocjalizacji i socjoterapii, pt. Niedostosowana młodzież czy niedostosowany świat? – mówi Joanna Cichla, pedagog, socjoterapeuta z Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu.

            Agresja, nałogi, trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem – to sytuacje, które coraz częściej spotykają dzisiejszych nastolatków. Dlatego socjoterapia staje się niezbędnym elementem wychowawczym dla coraz większej grupy młodych ludzi. Dostrzegają to także nauczyciele oraz studenci resocjalizacji i coraz częściej, aby pomagać nastolatkom wybierają socjoterapię jako swoją specjalizację.

Oceń ten artykuł:

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (111 głosów, średnia: 4,29 z 5)
zapisuję głos...