Konkurs z okazji premiery najnowszej książki Allison Winn Scotch Jillian Westfield wyszła za mąż!

Specjalnie z myślą o czytelniczkach portalu www.KobietaMag.pl  przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs internetowy z okazji premiery najnowszej książki Allison Winn Scotch ?Jillian Westfield wyszła za mąż?.

JW wyszla za maz

Napiszcie czego nigdy byście nie zmieniły w swoim życiu, gdybyście miały okazję cofnąć czas i podjąć  jeszcze raz kluczowe wybory a 2 najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone modną książką ?Jillian Westfield wyszła za mąż?!

JW wyszla za maz

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że napiszesz w komentarzach do tego artykułu o tym, czego byś nie zmieniła w swoim życiu lub prześlesz swoją wypowiedź mailem na adres redakcji z dopiskiem ?czego bym nie zmieniła w swoim życiu?. Wypowiedź ta będzie zamieszczona przez administratora na portalu. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi konkursowe. O zwycięstwie zadecydują jurorzy konkursu z redakcji portalu .Oczywiście wszelkie komentarze na temat postów chętnie widziane. Konkurs trwa od 10.03.2011 do 18.03.2011

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się ?Co by było gdyby…? (zwany dalej ?Konkursem?).
2. Regulamin („Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
3. Organizatorem Konkursu jest portal Kobietamag.pl
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 10.03.2011 do 18.03.2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie czego nigdy by nie zmienił w swoim życiu, gdyby miał szansę cofnąć czas i podjąć jeszcze raz kluczowe wybory.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie KobietaMag.pl

§ 3 Przebieg Konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy – posty dodawane jako komentarze do artykułu informującego o konkursie lub przesyłają swoją wypowiedź mailem na adres redakcji z dopiskiem ?czego bym nie zmieniła w swoim życiu?. Wypowiedź ta będzie zamieszczona przez administratora na portalu.
Post należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi konkursowe.
Laureaci Konkursu (2 osoby) otrzymają po jednym egzemplarzu książki Allison Winn Scotch „Jillian Westfield wyszła za mąż”.
Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.
3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
4. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
5. Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejscowość) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie http://www.beta.kobietamag.pl
6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
7. W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne
1. W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
– posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
– zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;
– poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisulub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 10 marca 2011r.

Oceń ten artykuł:

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (110 głosów, średnia: 4,55 z 5)
zapisuję głos...
Komentarze
 1. justyna1  14 marca 2011 14:19

  Wiele rzeczy bym zmieniła w swym życiu ale nigdy to ale przenigdy bym nie zmieniła decyzji o zajściu w ciąże.Zaraz po ślubie podjeliśmy z mężem decyzje o zajściu w ciąże i była to nasza najlepsza decyzja.Dziś nasza córeczka to nasz największy skarb- jest piękna,mądra a jej uśmiech potrafi rozjaśnić mrok a my no cóż jesteśmy z niej niezmiernie dumni.Bez niej nasze życie byłoby po prostu nudne i szare a tak jest kolorowe i ekscytujące.

  Odpowiedz
 2. glabelka  16 marca 2011 14:47

  Z reguły żałujemy czegoś w swoim życiu i często myślimy o tym, co byśmy w nim zmienili. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym, czego byśmy nie zmienili. Ja przenigdy nie zmieniłabym następujących decyzji o:
  -spotkaniu po wielu latach z ojcem, który nie utrzymywał przez ten czas z nami kontaktu. 2,5 miesiąca po tym spotkaniu mój tata zmarł. Nigdy bym sobie nie wybaczyła, gdybym się z nim wcześniej nie spotkała.
  -podjęciu studiów informatycznych i zaangażowaniu się przy tym w działalność studenckiej gazety. Uwielbiam nauki ścisłe, ale także chcę się rozwijać w naukach humanistycznych. Moje dwie szczególne pasje to informatyka i literatura.
  -wyjechaniu na kilka dni do Francji. Decyzję podjęłam spontanicznie a poznałam tam człowieka, który odmienił moje życie.
  Moje doświadczenia życiowe nauczyły mnie, że pewne decyzje, które podejmujemy, raz z mniejszą a raz z większą trudnością, często wpływają na nasze dalsze losy. Trzeba starać się żyć tak, by później czegoś nie żałować. Jakże często zdarza się, że z wyrzutami sumienia, niespełnionymi, ciążącymi nam marzeniami, musimy zmagać się przez całe lata. Nie warto odkładać marzeń, planów i różnych postanowień n a bliższą lub dalszą przyszłość, gdyż nigdy nie wiadomo, co się wydarzy jutro. Trzeba żyć w zgodzie z samym sobą i spełniać swoje marzenia. Tylko wtedy można być szczęśliwym i iść z uśmiechem przez życie, mimo wszystko.

  Odpowiedz
 3. kodle  17 marca 2011 20:22

  To jest bardzo trudne pytanie, gdyż nie wiem co by było gdyby…czy byłabym szczęśliwsza, lepsza, mądrzejsza? To nie jest wcale takie pewne. Świetnie problem jest przedstawiony w filmie „Efekt motyla”, tam widzimy, że czasem jakąkolwiek drogę byśmy wybrali, nigdy nie jest to 100% satysfakcjonujący wybór. Zawsze jest przecież zwycięzca i przegrany.
  W swoim życiu nie zmieniłabym wiele, na pewno nie zmieniłabym jednego: Zawsze chciałabym poznać i być z moim mężem, najbardziej w porządku osobą jaką znam. Tylko jeden mały szczegół – chciałabym go poznać wcześniej niż go poznałam, aby mieć z tego życia jeszcze więcej. Mąż mnie uskrzydla a pofruwać fajna sprawa 🙂

  Odpowiedz
 4. Ann  18 marca 2011 15:05

  Nie zmieniłabym siebie, nawet gdybym miała taką okazję. To jakie decyzje podejmowałam przez całe życie sprawiło, że teraz jestem tym, kim jestem. Nie czuję do siebie wrogości ani żalu za to co nie wyszło. To była cenna nauka, której nie można tak po prostu odrzucić na bok i iść dalej.

  Odpowiedz
 5. niecierpliwa  21 marca 2011 15:31

  Nie mogę się już doczekać ogłoszenia wyników tego konkursu. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze dzisiaj : ) Dla zwycięzców byłby to cudowny prezent z okazji nadejścia wiosny : )

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany