Konkurs: Wakacyjny makijaż z Golden Rose

Dzisiejszy dniem jest pierwszym dniem długo wyczekiwanych wakacji. Z tej okazji marka Golden Rose  producent kosmetyków, które zdobywają z dnia na dzień coraz więcej zwolenniczek  proponuje czytelniczkom portalu KobietaMag.pl konkurs internetowy pod tytułem: Wakacyjny makijaż z Golden Rose.  Golden Rose to producent doskonałej jakości kosmetyków oferowanych w przystępnej cenie. Wysoka jakość jest osiągana dzięki komponentom pochodzącym z najwyższych półek producentów z Włoch, Niemiec czy Francji. Dlatego kosmetyki Golden Rose nie ustępują jakościowo tym szeroko reklamowanym w mediach.

konkurs_golden_rose_makijaz

 

Jak zawsze, nasz konkurs przebiega na kilku platformach, dzięki czemu  każda z Was znajdzie coś dla siebie. Mamy dla was 7 nagród, którymi są zestawy kosmetyków marki Golden Rose składające się z: tuszu do rzęs 3D FANTASTIC LASH, cieni do oczu WET&DRY, błyszczyku Pearl Gloss, lakieru do paznokci Paris Nail Laquer i podkładu mineralnego Liquid Powder Mineral Foundation. Ten zestaw pozwoli Wam na stworzenie doskonałego makijażu Golden Rose, opisywanego w naszym artykule (https://kobietamag.pl/artykul/wiosenny-makijaz-z-golden-rose/). Każdy zwycięzca będzie mógł wybrać preferowaną kolorystykę cieni, błyszczyku, lakieru i podkładu.

golden_rose_konkurs

Nagroda w konkursie – zestaw kosmetyków Golden Rose

Aby wygrać jeden z takich zestawów należy wziąć udział w  naszym  konkursie. Do wyboru macie:

Konkurs na portalu KobietaMag.pl ? do wygrania 3 nagrody

OPIS KONKURSU:

Wyślijcie zdjęcie Waszego dziennego letniego makijażu zainspirowanego latem, słońcem i wakacjami, które się właśnie zaczęły. Wyraźcie kolorem, fakturą swój nastrój związany z tym okresem. Chętnie widzimy także opis Waszego makijażu. Wszystkie nadesłane zdjęcia będą opublikowane na naszym portalu. Wygrają 3 najciekawsze  makijaże, wybrane przez fundatora nagród oraz redakcję KobietaMag.pl

Konkurs na portalu www.inspiruj.net ? do wygrania 2 nagrody

OPIS KONKURSU:

Dla dziewczyn, które wolą prace bardziej artystyczne ? propozycja kolażu, w którym zostaną wykorzystane przynajmniej 2 kosmetyki Golden Rose. Temat kolażu: Moje wakacje z Golden Rose. Kolaż do wykonania na naszym portalu: www.inspiruj.net gdzie znajdują się zdjęcia kosmetyków Golden Rose. Link do aplikacji konkursowej:  http://www.inspiruj.net/konkurs/15/Konkurs_Wakacyjny_makijaz_z_Golden_Rose . Kosmetyki znajdują się w kategorii „Inne elementy dekoracyjne”.  Wszystkie prace będą dodatkowo opublikowane na portalu KobietaMag.pl . Jedną zwycięską pracę wybiorą sami uczestnicy portalu www.inspiruj.net w głosowaniu na bezpośrednio na portalu; drugą nagrodę przyzna fundator nagród wraz z  redakcją KobietaMag.pl

Konkurs na profilu Kobietamag.pl na Facebooku ? do wygrania 2 nagrody

OPIS KONKURSU:

Dla fanów Facebooka mamy także i tam konkurs: wyślijcie zdjęcie Waszego dziennego letniego makijażu zainspirowanego latem, słońcem i wakacjami na naszą aplikację konkursową na Facebooku. 2 propozycje, które zbiorą najwięcej głosów uczestników Facebooka wygrają w tym konkursie.

ZASADY konkursu w pigułce:

Konkurs na portalu KobietaMag.pl:

Prześlij na adres redakcji swoje zdjęcie z propozycją makijażu zainspirowanego latem, słońcem i wakacjami.  Każde zdjęcie konkursowe zostanie opublikowane naszym portalu. Jedna osoba może wysłać 1 zdjęcie. Dodatkowe opisy towarzyszące waszej stylizacji ? mile widziane. Termin konkursu: 23.06.2011 ? 10.07.2011. Trzy  zwycięskie propozycje makijaży  wyłoni redakcja i fundator nagród biorąc także pod uwagę opinie i komentarze  internautów. Mail wyślij z tematem:  ?Konkurs: Wakacyjny makijaż z Golden Rose?.

Konkurs na portalu www.inspiruj.net

Zgłoś swój kolaż do konkursu na stronie http://www.inspiruj.net/konkurs/15/Konkurs_Wakacyjny_makijaz_z_Golden_Rose.  Kosmetyki znajdują się w kategorii „Inne elementy dekoracyjne”.Dodatkowo każdy kolaż konkursowy zostanie opublikowany naszym portalu. Jedna osoba może wysłać 1 kolaż. Termin konkursu: 23.06.2011 ? 11-07-2011  – godz. 00:55. Jedną zwycięską pracę wybiorą sami uczestnicy portalu www.inspiruj.net w głosowaniu na bezpośrednio na portalu; drugą nagrodę przyzna fundator nagród wraz z  redakcją KobietaMag.pl

Konkurs na profilu Kobietamag.pl na Facebooku

Wyślij zdjęcie makijażu na naszą aplikację konkursową na Facebooku. 2 propozycje, które zbiorą najwięcej głosów uczestników Facebooka wygrają w tym konkursie.Termin konkursu: 24.06.2011 ? 10.07.2011

Jedna osoba może wziąć udział w konkursie na każdej z platform, nie można jednak przesyłać tych samych prac.

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU: ?Wakacyjny makijaż z Golden Rose.?

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs ?Wakacyjny makijaż z Golden Rose? (zwany dalej ?Konkursem?).
2. Regulamin (?Regulamin?) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
3. Organizatorem Konkursu jest portal Kobietamag.pl
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23.06.2011 (24.06.2011 – dla Facebooka) ? do dnia 10.07.2011 (11-07-2011 godz. 00:55 dla inspiruj. net) za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wzięcie udziału w konkursie na jednej lub dwóch lub trzech platformach: www.beta.kobietamag.pl, www.inspiruj.net, http://www.facebook.com/pages/KobietaMagpl/147093762003802 w następujący sposób:
2a) Konkurs przeprowadzany na portalu KobietaMag.pl:

Należy przesłać na adres redakcji zdjęcie z propozycją makijażu inspirowanego latem, słońcem i wakacjami .  Każde zdjęcie konkursowe zostanie opublikowane na portalu www.beta.kobietamag.pl. Jedna osoba może wysłać 1 zdjęcie. Dodatkowe opisy towarzyszące zdjęciom bedą także brane pod uwagę. Termin konkursu: 23.06.2011 ? 10.07.2011. Trzy  zwycięskie propozycje makijaży  wyłoni redakcja i fundator nagród biorąc także pod uwagę opinie i komentarze  internautów. Mail należy wysłać z tematem:  ?Konkurs: Wakacyjny makijaż z Golden Rose?.

2b) Konkurs przeprowadzany na portalu www.inspiruj.net

Na portalu www.inspiruj.net należy stworzyć kolaż w którym zostaną wykorzystane przynajmniej 2 kosmetyki Golden Rose. Temat kolażu: Moje wakacje z Golden Rose. Baza zdjęć jest dostępna na portalu www.inspiruj.net . Kosmetyki znajdują się w kategorii „Inne elementy dekoracyjne”. Możliwe jest także samodzielne dodanie zdjęć kosmetyków Golden Rose. Kolaż należy  zgłosić do konkursu na stronie http://www.inspiruj.net/konkurs/15/Konkurs_Wakacyjny_makijaz_z_Golden_Rose . Dodatkowo każdy kolaż konkursowy zostanie opublikowane na portalu www.beta.kobietamag.pl. Jedna osoba może wysłać 1 kolaż. Termin konkursu: 23.06.2011 ? 11-07-2011  – godz. 00:55. Jedna zwycięska praca wybrana zostanie przez uczestników portalu www.inspiruj.net w głosowaniu na bezpośrednio na portalu; drugą nagrodę przyzna fundator nagród wraz z  redakcją KobietaMag.pl i ogłosi na portalu www.beta.kobietamag.pl

2c) Konkurs przeprowadzany na profilu Kobietamag.pl na Facebooku

Należy wysłać zdjęcie makijażu inspirowanego latem, słońcem i wakacjami na aplikację konkursową znajdująca się na profilu portalu KobietaMag.pl na Facebooku. 2 propozycje, które zbiorą najwięcej głosów uczestników Facebooka wygrają w tym konkursie.Termin konkursu: 24.06.2011 ? 10.07.2011

2d) Jedna osoba może wziąć udział w konkursie na każdej z platform, nie można jednak przesyłać tych samych prac na te platformy.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie KobietaMag.pl
§ 3 Przebieg Konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

1.a Uczestnicy przystępując do Konkursu na ogłoszonego przez portal internetowy www.beta.kobietamag.pl przesyłają przesyłają swoje prace wg § 2 p.2. Prace będą zamieszczone przez administratora na portalu i na profilu portalu na Facebooku oraz w serwisie Blip i Pinger.
1.b  Prace należy wysyłać tak, aby wpłynęły one na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Prace, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
1. Zwycięzcami Konkursu na portalu www.beta.kobietamag.pl zostaną osoby, określone w § 2 p.2.
Każdy zwycięzca konkursu (7 osób) otrzyma zestaw kosmetyków marki Golden Rose składający się z tuszu do rzęs3D FANTASTIC LASH, cieni do oczu WET&DRY, błyszczyku Pearl Gloss, lakieru do paznokci Paris Nail Laquer i podkładu mineralnego Liquid Powder Mineral Foundation.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.
3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
4. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
5. Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejscowość) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie http://www.beta.kobietamag.pl oraz na profilu portalu na Facebooku oraz w serwisie Blip i Pinger
6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
7. W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§ 6 Postanowienia Szczególne
1. W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
– posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich; Zgłoszenia muszą być unikalnymi zdjęciami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
– zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;
– poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu http://www.beta.kobietamag.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
§ 7 Postanowienia Końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 czerwca 2011r.

Oceń ten artykuł:

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (130 głosów, średnia: 4,55 z 5)
zapisuję głos...