Konkurs: Wakacje z pamięcią Kingston DataTraveler Elite 3.0

Za kilka dni zaczynają się wakacje. Dla wielu jest to okres wzmożonej „aktywności fotograficznej”. Robimy setki zdjęć naszymi aparatami fotograficznymi – ogranicza nas w tym tylko karta pamięci.  Pamiętajmy jednak, że im większa karta pamięci, tym nasz aparat zwolni szybkość pracy przy zapisywaniu i przeglądaniu zdjęć. Jeżeli nie wybraliśmy karty o dużej pojemności, to z pomocą przychodzi nam właśnie pendrive – możemy zgrać na niego świeżo zrobione zdjęcia – dzięki komputerowi, adapterowi czy odpowiedniemu czytnikowi kart.  Dla tych, którym dodatkowo zależy także na szybkości transferu marka Kingston wprowadziła na rynek pamięć USB Kingston DataTraveler Elite 3.0.  (więcej w artykule: Kingston rozszerza linię pamięci flash USB 3.0 – imponująca wydajność USB 3.0 w atrakcyjnej cenie)

 

Chcąc pomóc wszystkim fotografom w przechowywaniu i transferze wakacyjnych zdjęć, przygotowaliśmy z Kingston Digital Europe konkurs. Dla zwycięzców  mamy 3 pamięci Kingston DataTraveler Elite 3.0 o pojemności 16GB. Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Należy do 22 lipca 2012 przesłać nam zdjęcie na temat: „Fotograf” (redakcja@beta.kobietamag.pl z dopiskiem „Wakacje z pamięcią Kingston DataTraveler Elite 3.0”). Czekamy więc na  zdjęcia osób, które coś fotografują i w tym momencie zostały sfotografowane przez kogoś innego. Zdjęcia przesłane na konkurs nie mogą być nigdzie wcześniej  publikowane. Redakcja wraz ze sponsorem wybiorą 3 najciekawsze prace.

REGULAMIN KONKURSU: „Wakacje z pamięcią Kingston DataTraveler Elite 3.0 

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wakacje z pamięcią Kingston DataTraveler Elite 3.0 ” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin („Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
3. Organizatorem Konkursu jest portal Kobietamag.pl
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 22.06.2012 – 22.07.2012 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie  zdjęcia na temat: „Fotograf”.  Przesłane zdjęcia będą przedstawiały osobę lub kilka osób fotografujących przedmioty, osoby, krajobrazy etc.  Każdy uczestnik może wysłać 1 zdjęcie. Zdjęcia nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane. Zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe uczestników i zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie KobietaMag.pl i na innych portalach społecznościowych, gdzie serwis KobietaMag.pl posiada swoje konta

§3 Przebieg Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

1.a Uczestnicy przystępując do Konkursu na portalu internetowym www.beta.kobietamag.pl przesyłają zdjęcia na temat: „Fotograf” mailem na adres redakcji: redakcja@beta.kobietamag.pl z dopiskiem ”Konkurs: Wakacje z pamięcią Kingston DataTraveler Elite 3.0”. Zdjęcie może być  zamieszczone przez administratora na portalu i na profilu portalu na Facebooku oraz w serwisie Blip i Pinger.
1.b  Zdjęcia  należy wysyłać tak, aby wpłynęły one na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Prace, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. Zwycięzcami Konkursu na portalu www.beta.kobietamag.pl zostaną osoby, które przesłały najciekawsze zdjęcia. Wyboru dokona redakcja portalu wraz z organizatorem wskazując 3 zwycięskie zdjęcia.
Każdy laureat konkursu (3 osoby) otrzyma w nagrodę pamięć Kingston DataTraveler Elite 3.0 o pojemności 16GB.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną dostarczone zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

5. Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie http://www.beta.kobietamag.pl oraz na profilu portalu na Facebooku oraz w serwisie Blip i Pinger

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

7. W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§5 Postanowienia Szczególne

1. W zakresie, w jakim prace nadesłane i nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
– posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich. Zdjęcia nie były nigdzie wcześniej publikowane.
– zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora  ze zdjęcia w zakresie publikacji wyników Konkursu;
– poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu http://www.beta.kobietamag.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§6 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 22 czerwca 2012r.

Oceń ten artykuł:

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (154 głosów, średnia: 4,55 z 5)
zapisuję głos...