Konkurs: Stylizacja z wysp Barbados

Wyspy Barbados zachwycają pięknem: piaszczystymi plażami, skalistymi wybrzeżami i bujną roślinnością. Krajobrazy zapierają dech w piersiach. Jednym słowem raj na ziemi. Właśnie ta sceneria stała się inspiracją dla firmy Kinga – polskiego producent bielizny ? do stworzenia kolekcji ?Island of Dreams? składającej się z 25 kompletów oddających klimat egzotycznej wyspy.
Przygotowaliśmy dla Was wraz z firmą Kinga specjalny konkurs pod hasłem „Stylizacja z wysp Barbados” , w którym można wygrać  3 komplety bielizny z kolekcji ?Island of Dreams?. Konkurs jest przeprowadzony w dwóch wersjach.

Konkurs internetowy przeprowadzany na portalu kobietamag.pl
Prześlij na adres redakcji: redakcja@kobietamag.pl swoje zdjęcie ze stylizacją (czyli zestawem ubrań, dodatków i butów) inspirowaną egzotycznym klimatem Barbadosu. Każde zdjęcie konkursowe zostanie opublikowane naszym portalu. Dwie zwycięskie stylizacje wyłoni redakcja. Stylizacje te zostaną nagrodzone kompletem bielizny firmy Kinga z kolekcji ?Island of Dreams?.
Maile wyślij z tematem: Konkurs: Stylizacja z wysp Barbados

Konkurs przeprowadzany na naszym profilu na Facebooku
Prześlij swoje zdjęcie ze stylizacją inspirowaną egzotycznym klimatem Barbadosu na Facebook ? zakładka konkurs (po lewej stronie) i poddaj się głosowaniu członków społeczności. Zapraszaj znajomych do głosowania na Twoją stylizację! Najwyżej oceniona stylizacja zostanie nagrodzona kompletem bielizny firmy Kinga z kolekcji ?Island of Dreams?.

Zasady konkursu w pigułce

Każdy internauta można wziąć udział w obu konkursach ? ale nie można wysyłać tej samej stylizacji na obydwa konkursy. Każdy uczestnik może przesłać 1 stylizację na jedną platformę. Stylizacje mogą pozostać anonimowe ? zdjęcia nie muszą pokazywać twarzy, jeżeli sobie tego nie życzycie.

 

REGULAMIN KONKURSU: STYLIZACJA Z WYSP BARBADOS

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs ?Stylizacja z wysp Barbados? (zwany dalej ?Konkursem?).
2. Regulamin („Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
3. Organizatorem Konkursu jest portal Kobietamag.pl
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 18.04.2011 do 26.04.2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
5. Konkurs jest przeprowadzony równolegle na dwóch platformach internetowych: na portalu www.beta.kobietamag.pl oraz na profilu portalu na Facebooku:

§ 2 Udział w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny. 2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie zdjęcia stylizacji ubrań (czyli zestawu ubrań, dodatków i butów), ) inspirowanej egzotycznym klimatem Barbadosu. Każdy uczestnik może wziąć jednocześnie udział w Konkursach przeprowadzanych na obu platformach. Nie jest dozwolone przesłanie tej samej stylizacji na obie platformy internetowe dla tego konkursu. Każdy uczestnik może wysłać 1 stylizację na jedną platformę
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie KobietaMag.pl
§ 3 Przebieg Konkursu
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

1.a Uczestnicy przystępując do Konkursu na portalu internetowym www.beta.kobietamag.pl przesyłają zdjęcie stylizacji mailem na adres redakcji: redakcja@beta.kobietamag.pl z dopiskiem ?Stylizacja z wysp Barbados?. Zdjęcie będzie zamieszczone przez administratora na portalu.
1.b Uczestnicy przystępując do Konkursu na profilu portalu na Facebooku wysyłają swoje zdjęcie za pomocą aplikacji konkursowej. Aby wysłać zdjęcie na konkurs należy zostać fanem. Można zdobyć dodatkowe głosy na swoją stylizację poprzez zaproszenie swoich znajomych. Za każdą zaproszoną osobę dostaje się jeden głos do wykorzystania.
Zdjęcie należy wysyłać tak, aby wpłynęło on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Zdjęcia, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
1. Zwycięzcami Konkursu na portalu www.beta.kobietamag.pl zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze zdjęcia stylizacji. Wyboru dokona redakcja portalu wskazując 2 zwycięskie stylizacje.
Laureaci Konkursu (2 osoby) otrzymają komplet bielizny we wskazanym przez siebie rozmiarze pochodzący z kolekcji ?Island of Dreams? firmy Kinga. Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.
Zwycięzcą Konkursu na profilu portalu na Facebooku zostanie 1 osoba, której stylizacja otrzyma największą liczbę głosów oddanych przez internautów. Laureat Konkursu otrzyma komplet bielizny we wskazanym przez siebie rozmiarze pochodzący z kolekcji ?Island of Dreams? firmy Kinga.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.
3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
4. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
5. Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejscowość) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie http://www.beta.kobietamag.pl oraz na profilu portalu na Facebooku
6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
7. W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§ 6 Postanowienia Szczególne
1. W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
– posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich; Zgłoszenia muszą być unikalnymi zdjęciami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
– zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;
– poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu http://www.beta.kobietamag.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
§ 7 Postanowienia Końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 18 kwietnia 2011r.

Oceń ten artykuł:

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (253 głosów, średnia: 4,70 z 5)
zapisuję głos...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany