Jak zbudować autorytet i zostać skutecznym liderem?

Jeśli menedżer chce cieszyć się autorytetem wśród pracowników, potrzebuje szeregu kompetencji i umiejętności związanych z kontaktami międzyludzkimi. Żeby odgrywać rolę lidera, nie wystarczą jednak predyspozycje, lecz konieczna jest ciągła praca, przypominająca trochę przygotowanie aktora.

jak zbudować autorytet

Fot. Fotolia

Jak zbudować autorytet i zostać skutecznym liderem?

 

Co wpływa na autorytet i jaki powinien być lider?

Rola lidera, który pociąga za sobą ludzi do skoordynowanej pracy na rzecz wspólnego celu, jest trudna do przecenienia. Menedżer nie będzie jednak potrafił zmotywować swojego zespołu i dobrze wykorzystać jego możliwości, jeśli nie będzie cieszył się autorytetem wśród pracowników. Budowanie autorytetu to trudny, lecz kluczowy proces na drodze do tego, by być skutecznym liderem. Niezwykle istotna jest w nim umiejętność tworzenia i podtrzymywania podmiotowych relacji z pracownikami, które wpływają na ich zaangażowanie i poczucie zespołowości. Dobry szef jest autorytetem nie tylko ze względu na posiadane kompetencje i wiedzę, ale także dzięki odwadze pytania o to, czego nie wie i gotowości do wspólnego poszukiwania rozwiązań. Musi też asertywnie, sprawiedliwie i przede wszystkim konsekwentnie stosować zasady, które wcześniej jasno przedstawił pracownikom. Lider powinien także przestrzegać etyki zawodowej i być swoistym autorytetem moralnym w pracy. Jednocześnie, nie może wyrażać swojej pewności siebie i kompetencji w sposób, który onieśmiela pracownika i sprawia, że nie czuje się on swobodnie w kontakcie z przełożonym.

Budowanie autorytetu i bycie skutecznym liderem wymaga wielu kompetencji i umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną. Ludzie, rzecz jasna, różnią się w kwestii predyspozycji przywódczych, jednak żeby zostać liderem potrzeba przede wszystkim wysiłku do samodoskonalenia się w kluczowych obszarach. Lider powinien cechować się samodzielnością, pewnością siebie oraz sumiennością. Ciężko będzie mu motywować innych, jeśli sam ma problem z dyscypliną i brakuje mu pasji i zaangażowania. Z kolei do motywowania innych i łagodzenia konfliktów niezbędna jest empatia, inteligencja emocjonalna i praktyczna znajomość różnych technik rozmawiania z ludźmi. Wreszcie, konieczna jest duża odporność na stres i ciągła praca nad własną asertywnością.

 

Jak zostać liderem? Ćwicząc!

Im więcej z wymienionych powyżej cech posiada menedżer, tym łatwiej będzie mu skutecznie przewodzić zespołowi. Nawet najlepsze predyspozycje najczęściej nie wystarczą jednak do tego, żeby zostać świetnym liderem. Tego, jak być liderem trzeba się po prostu nauczyć, podobnie jak każdej innej roli społecznej, na przykład partnera, rodzica czy poszczególnych ról zawodowych. Wymaga to intensywnej pracy nad sobą, jednak proces ten nie jest wyłącznie zdobywaniem wiedzy. Można go porównać do pracy aktora, który przygotowując się do roli, nie tylko przyswaja sobie tekst granej postaci, ale też stara się zrozumieć relacje, które tworzy ona z innymi bohaterami i emocje przez nich odczuwane. Następnie zaś naśladuje i długo ćwiczy zachowania, postawy, gesty i mimikę postaci tak, by wypaść w roli jak najbardziej przekonująco i naturalnie.

Dobre szkolenie z budowania autorytetu i bycia liderem nie może więc mieć wyłącznie charakteru teoretycznego, lecz musi być opartym o rzetelną wiedzę warsztatem, którego ważną częścią są praktyczne ćwiczenia, powtarzane w relacji z drugim człowiekiem. Sednem jest trening umiejętności: określonych postaw, zachowań i strategii komunikacji, które uczestnicy szkolenia prezentują na podstawie przyswojonej wiedzy i wytycznych. Podobieństwo do pracy aktora jest tu bardzo duże, gdyż często sytuacyjne scenki odgrywane są przed kamerą, a w innych przypadkach z udziałem obserwatora, który informuje o swoich wrażeniach na temat tego, co widzi.

Cele i korzyści ze szkoleń w byciu liderem i budowaniu autorytetu

Główny cel szkolenia, czyli przygotowanie uczestników do lepszego pełnienia funkcji skutecznych liderów, którzy będą cieszyć się autorytetem pracowników oraz podejmować właściwe i efektywne działania nastawione na klientów zewnętrznych firmy, można osiągnąć tylko poprzez doskonalenie poszczególnych umiejętności i kompetencji menedżera. Dobre szkolenie tego typu powinno obejmować następujące kluczowe obszary:

  • Rozpoznanie własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju. Każdy trening powinien bazować na szczerej i dogłębnej analizie posiadanych zasobów. Zwiększenie świadomości własnych zasobów to pierwszy krok w budowaniu efektywnej współpracy tak z klientami wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
  • Budowanie własnej roli w byciu autorytetem. Uzmysłowienie sobie posiadanych zasobów, kompetencji i talentów należy połączyć z umiejętnościami świadomego budowania swojego autorytetu i zachowywania go w trudnych sytuacjach.
  • Doskonalenie niezbędnych kompetencji. Najważniejsze z nich, to po pierwsze, rozwój inteligencji emocjonalnej oraz wsłuchiwania się w potrzeby pracownika i diagnozowania ich na podstawie różnych sygnałów. Po drugie, kreatywne szukanie oraz negocjowanie pomysłów i rozwiązań, a następnie podejmowanie decyzji w oparciu o opracowany wcześniej, ścisły i efektywny sposób. Po trzecie, rozwiązywanie konfliktów poprzez współpracę i szukanie możliwej płaszczyzny porozumienia z rozmówcami. Wreszcie, motywowanie pracowników oraz samego siebie dzięki formułowaniu motywujących celów, odpowiedniemu dobraniu narzędzi motywacyjnych, a także tworzeniu partnerskich relacji.
  • Doskonalenie potrzebnych umiejętności oraz trening strategii empatycznej komunikacji w różnych sytuacjach zawodowych. Zalicza się do nich między innymi autoprezentację jako świadome kształtowanie wizerunku poprzez komunikację werbalną i niewerbalną. Ważne są też różne sposoby kierowania rozmową, w tym metody przedstawiania swojego stanowiska, wyrażania pochwał i krytyki, a także asertywnego odmawiania. Ponadto, przydatne są umiejętności radzenia sobie z presją i manipulacją, oraz rozpoznawania gier psychologicznych w rozmowie z klientem lub pracownikiem, czy też asertywnej, niestereotypowej i pozbawionej agresji odpowiedzi na stosowane gry.

Właściwa realizacja celów szkolenie przynosi uczestnikom szereg korzyści, które mają bezpośrednie przełożenie na ich pracę jako menedżerów. Najważniejsze z nich to:

  • Większe poczucie własnej wartości i adekwatności w byciu autorytetem.
  • Budowanie efektywnych relacji zawodowych i wyższe kompetencje w kontakcie interpersonalnym na stopie zawodowej.
  • Skuteczność w wyrażaniu i wdrażaniu własnych idei i pomysłów.
  • Właściwsza analiza trudnych sytuacji zawodowych i podejmowanie decyzji w bardziej adekwatny sposób.
  • Wymiana doświadczeń między menadżerami i wzajemna inspiracja.

Oceń ten artykuł:

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (43 głosów, średnia: 4,86 z 5)
zapisuję głos...