Abonament telewizyjny w 2019 roku. Ile wynosi i czy muszę go płacić?

Każda osoba, która ma radio lub telewizor w swoim domu, powinna płacić abonament RTV, czyli abonament radiowo-telewizyjny. Ile wynosi opłata i czy nie ma możliwości uniknięcia jej uiszczania?

Za co płacimy w ramach abonamentu RTV?

Nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach na całym świecie pobierana jest opłata radiowo-telewizyjna. Jest ona najpowszechniejszym sposobem finansowania mediów publicznych w Europie. W naszym kraju opłata ta jest naliczana abonamentowo. Jej celem jest umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia. Podstawą pobierania abonamentu RTV jest ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Wskazano w niej (art. 2), że za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Nie ma przy tym znaczenia rzeczywisty fakt używania radia czy telewizji. Zgodnie z przepisami należy domniemywać, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

Obowiązek opłacania opłaty abonamentowej powstaje po stronie abonenta z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Opłata naliczana jest za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny.

Od 7 zł miesięcznie

O wysokości abonamentu RTV w danym roku decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale to Poczta Polska odpowiada za ściąganie opłat. W 2019 roku abonament radiowy kosztuje 7 złotych miesięcznie. Opłatę należy uiścić nawet wtedy, gdy na co dzień nie słuchamy radia, ale odbiornik jest zarejestrowany. Abonament RTV można zapłacić za cały rok z góry i wówczas wyniesie on 84 zł, dokładnie 7 zł miesięcznie.

Abonament będzie wyższy, jeśli dana osoba ma w domu telewizor lub radio i telewizor. W tym przypadku abonament RTV w 2019 roku to 22,70 zł miesięcznie – 272,40 zł rocznie, o ile opłata będzie uiszczana co miesiąc.

Zniżki

Na zniżki w wysokości opłaty abonamentowej można liczyć, jeśli płaci się za kilka miesięcy czy za rok z góry. Poczta Polska zakłada, że abonenci, którzy zapłacą abonament RTV w terminie do 25 stycznia 2019 roku za cały rok z góry, otrzymają 10 proc. zniżki.

Opłata RTV może być niższa, nawet jeśli nie płacimy z góry za 12 miesięcy, ale za co najmniej 2 miesiące i więcej. Abonament RTV w 2019 roku za radio wyniesie w takim przypadku:

 •       za 1 miesiąc – 7 zł,
 •       za 2 miesiące – 13,60 zł,
 •       za 3 miesiące – 20,15 zł,
 •       za 4 miesiące – 27,15 zł,
 •       za 5 miesięcy – 33,75 zł,
 •       za 6 miesięcy – 39,90 zł,
 •       za 7 miesięcy – 46,90 zł,
 •       za 8 miesięcy – 53,50 zł,
 •       za 9 miesięcy – 60,05 zł,
 •       za 10 miesięcy – 67,05 zł,
 •       za 11 miesięcy – 73,65 zł,
 •       za 12 miesięcy – 75,60 zł.

Natomiast inna jest nieco wysokość opłaty RTV za radio i telewizor. Osoby, które mają w swoich gospodarstwach domowych telewizor lub radio i telewizor, jeśli płacą za więcej niż 1 miesiąc z góry abonament RTV, będą uiszczać:

 •       za 2 miesiące – 44,05 zł,
 •       za 3 miesiące – 65,35 zł,
 •       za 4 miesiące – 88,05 zł,
 •       za 5 miesięcy – 109,40 zł,
 •       za 6 miesięcy – 129,40 zł,
 •       za 7 miesięcy – 152,10 zł,
 •       za 8 miesięcy – 173,45 zł,
 •       za 9 miesięcy – 194,75 zł,
 •       za 10 miesięcy – 217,45 zł,
 •       za 11 miesięcy – 238,80 zł,
 •       za 12 miesięcy – 245,15 zł.

Chcąc opłacić abonament radiowo-telewizyjny, można udać się do najbliższej placówki pocztowej lub dokonać opłaty przez stronę internetową Poczty Polskiej. Wpłat można dokonywać w różnych instytucjach finansowych albo przelewem w bankowości elektronicznej. Abonament trzeba zapłacić z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Dokonanie opłaty jest możliwe, jeśli zna się 26-cyfrowy numeru rachunku bankowego abonenta. Nadawany jest on indywidualnie każdemu abonentowi podczas rejestracji odbiorników.

Kto nie musi płacić abonamentu telewizyjnego?

Zasadniczo abonament RTV muszą zapłacić wszyscy, którzy mają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Takie odbiorniki mogą znajdować się w domu lub w mieszkaniu, ale nie tylko – dotyczy to także urządzeń w samochodzie. Opłata abonamentowa zawsze jest naliczana raz, bez względu na to, czy w gospodarstwie domowym znajduje się jeden telewizor czy kilka.

Uwaga!

Opłata abonamentowa jest konieczna, nawet wówczas, gdy użytkownik telewizora płaci za telewizję kablową, satelitarną czy platformę cyfrową. Dzieje się tak dlatego, że opłata ta uiszczana jest za używanie radia czy telewizora, nie za treści emitowanych w telewizji i w radiu programów.

Istnieje możliwość uniknięcia opłacania abonamentu RTV. Zgodnie z przepisami ze zwolnienia z opłacania opłaty RTV korzystać będą (art. 4 wspomnianej ustawy o opłatach abonamentowych):

 •       osoby w wieku 75 lat i więcej;
 •       niezamożni emeryci;
 •       inwalidzi pierwszej grupy;
 •       osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy;
 •       osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 •       osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne albo rentę socjalną;
 •       osoby niesłyszące;
 •       osoby niewidome;
 •       osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym;
 •       osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych;
 •       osoby, które korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 •       osoby bezrobotne;
 •       osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego;
 •       osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna;
 •       inwalidzi wojenni i wojskowi;
 •       kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Szczegółowy wykaz wszystkich zwolnień można znaleźć na stronie Poczty Polskiej.

Bez abonamentu, ale nie bez filmów i seriali

Dodatkowo, abonamentu RTV nie płacą osoby, które nie mają w domu telewizora czy odbiornika radiowego. Nie muszą one przy tym rezygnować z oglądania filmów, seriali czy popularnych programów. Mogą uniezależnić się od programu w standardowej telewizji i wykupić internet z HBO GO w UPC. W ramach HBO GO można oglądać najnowsze hollywoodzkie produkcje i seriale – także te zagraniczne – programy rozrywkowe, koncerty, i to wszystko w jakości HD. W serwisie HBO GO użytkownik otrzymuje nielimitowany dostęp do ponad 800 filmów i 190 seriali. Można oglądać je w domu nawet na 5 dowolnych urządzeniach.

 

Oceń ten artykuł:

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (53 głosów, średnia: 4,77 z 5)
zapisuję głos...
Komentarze
 1. Magdalena  10 marca 2019 01:04

  Bardzo pomocne info.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany